Aarti Collection

Shri Shitala Mata Ki Aarti

Shri Shitala Mata Ki Aarti
Jai Shitala Mata,Maiya Jai Shitala Mata।
Adi Jyoti MaharaniSaba Phala Ki Data॥
Om Jai Shitala Mata…।
Ratana Simhasana Shobhita,Shweta Chhatra Bhata।
Riddhi-Siddhi Chanwara Dolaven,Jagamaga Chhavi Chhata॥
Om Jai Shitala Mata…।
Vishnu Sevata Thadhen,Seven Shiva Dhata।
Veda Purana VaranataPara Nahin Pata॥
Om Jai Shitala Mata…।
Indra Mridanga BajawataChandra Vina Hatha।
Suraja Tala BajavaiNarada Muni Gata॥
Om Jai Shitala Mata…।
Ghanta Shankha ShahanaiBajai Mana Bhata।
Karai Bhakta Jana AartiLakhi Lakhi Harshata॥
Om Jai Shitala Mata…।
Brahma Rupa VaradaniTuhi Tina Kala Gyata।
Bkaktana Ko Sukha DetiMatu Pita Bhrata॥
Om Jai Shitala Mata…।
Jo Jana Dhyana LagavePrema Shakti Pata।
Sakala Manoratha PaveBhavanidhi Tara Jata
Om Jai Shitala Mata…।
Rogon Se Jo Pidita KoiSharana Teri Ata।
Kodhi Pave Nirmala KayaAndha Netra Pata॥
Om Jai Shitala Mata…।
Banjha Putra Ko PaveDaridra Kata Jata।
Tako Bhajai Jo NahinSira Dhuni Pachhatata॥
Om Jai Shitala Mata…।
Shitala Karati Jana KiTu Hi Hai Jaga Trata।
Utpatti Bala BinashanaTu Saba Ki Mata॥
Om Jai Shitala Mata…।
Dasa NarayanaKara Jori Mata।
Bhakti Apani DijaiAura Na Kuchha Mata॥
Om Jai Shitala Mata…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *